For å kunne imøtekomme dine ønsker er det viktig å levere bestillingen til kantinen senest kl. 13.00 dagen i forveien.
Ved bestillinger for over 30 personer, 4 dager i forveien. Ved sen bestilling, snakk med oss først.

Levering og henting i etasjene, på tralle inntil 10 personer kr. 116,- , over 10 personer kr. 228,- , oppdekking/avdekking kr. 23,- pr. person. Rydding av møterom etter avtale, pris per time kr. 500,-
Ved allergier, snakk med oss.

Vis MVA: